Välkommen till Tooloonkrönikans webbplats

På denna webbplats hittar du information om Tooloonkrönikan och vem jag är som har skrivit den. Krönikan berättar om många olika personer och personligheter, platser och upplevelser som alla har sin fasta punkt i Tooloon, det stora internationella (fiktiva) fängelset som är placerat i norra Nevada, USA.

Nu har det kommit ut två böcker i serien:

Livstid – Andys första bok – här kan du beställa den

Fri fånge – Andys andra bok – här kan du beställa den

Arbetet med den tredje boken pågår för fullt: Vägs ände