Lionvalley Publishing

Genom Anders Nyman på Whip Media kom jag i kontakt med Torbjörn Löwendahl på Lionvalley Publishing. Torbjörn tog sig an det massiva arbetet att göra sista redigeringen av Tooloonkrönikans första och andra bok. Han gjorde ett mycket bra arbete, kom med många kommentarer, både positiva och negativa vilket väckte många tankar och funderingar.  Han passade mig mycket bra som redaktör och i efterhand kändes det ett bra val.

www.lionvalley.se